Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Αποσπάσματα από το Wittgenstein's Antiphilosophy (1)

Η απλή ερώτηση «Είναι τα μαθηματικά ένας τρόπος σκέψης» υπόγεια οργανώνει την διαμάχη μεταξύ φιλοσοφίας και αντιφιλοσοφίας.
Γιατί;
Επειδή εάν οι μαθηματικές αναλογίες σκέπτονται , τότε αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατός  ένας λόγος χωρίς την εμπειρία του αντικειμένου, μια υποκειμενική και ρυθμισμένη πρόσβαση στο κατανοητό, ότι το είναι  δεν είναι αποκλεισμένο από όλες τις αναλογίες, ότι τελικά η  πράξη είναι ίσως μια θεωρητική υπόσταση.
Ο αντιφιλόσοφος τα αρνείται όλα αυτά
Από εκεί και πέρα η γενική γραμμή της αντιφιλοσοφίας είναι ότι τα μαθηματικά δεν είναι ένας τρόπος σκέψης  αλλά ένας υπολογισμός. Μέσω  αυτής της «υπολογιστικής» διάστασης ή ως ένας απλός μετασχηματισμός  σημείων ,αναδύεται το αδιαφοροποίητο πρόταγμα:
Τα μαθηματικά είναι μια παραλλαγή της  λογικής.
Ο Wittgenstein το ανακοινώνει μέσω της συνήθους ευθύτητας του : «Τα μαθηματικά είναι λογική μέθοδος»  

σ.137