Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Burhanuddin Baki : Badiou's being and event and the mathematics of set theory
Το βιβλίο υπέδειξε ο φίλος Weltschmerzk.K

Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο βιβλίο που ίσως περατώνει και το σκοπό του ιστολογίου: Την εξοικείωση μη μαθηματικών με τα μαθηματικά του Badiou.

Ο συγγραφέας είναι αναλυτικός , απευθύνεται σε μη μαθηματικούς και τελικά διαυγάζει όλα τα επίδικα για την οντολογία , τα μαθηματικά

Ακολουθεί η περιγραφή των ακδοτών και το βιβλίο από σχετικό σύνδεσμο


Alain Badiou's Being and Event continues to impact philosophical investigations into the question of Being. By exploring the central role set theory plays in this influential work, Burhanuddin Baki presents the first extended study of Badiou's use of mathematics in Being and Event.

Adopting a clear, straightforward approach, Baki gathers together and explains the technical details of the relevant high-level mathematics in Being and Event. He examines Badiou's philosophical framework in close detail, showing exactly how it is 'conditioned' by the technical mathematics. Clarifying the relevant details of Badiou's mathematics, Baki looks at the four core topics Badiou employs from set theory: the formal axiomatic system of ZFC; cardinal and ordinal numbers; Kurt Gödel's concept of constructability; and Cohen's technique of forcing. Baki then rebuilds Badiou's philosophical meditations in relation to their conditioning by the mathematics, paying particular attention to Cohen's forcing, which informs Badiou's analysis of the event. 

Providing valuable insights into Badiou's philosophy of mathematics, Badiou's Being and Event and the Mathematics of Set Theory offers an excellent commentary and a new reading of Badiou's most complex and important work.

Όλο το βιβλίο Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου